Aktualnie znajdujesz się na:

Konferencja dedykowana ośrodkom tworzącym sieć POLCRIN

W ramach wzmocnienia współpracy między ośrodkami i rozwoju rynku badań klinicznych w Polsce, Agencja Badań Medycznych wraz z Narodowym Instytutem Kardiologii zorganizowała konferencję online dedykowaną jednostkom tworzącym sieć POLCRIN .

Webinarium odbyło się 7 grudnia. Z ramienia ABM uczestników powitała Agnieszka Ryniec, Dyrektor Centrum Rozwoju Badań Klinicznych, a całe spotkanie poprowadził Maciej Janiec, Europejski Korespondent ECRIN.

Prelegentami byli:

  • Jacques Demotes - Dyrektor Generalny ECRIN,
  • Amelie Michon – Starszy Europejski Korespondent ECRIN,
  • prof. dr hab. Marcin Moniuszko - Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Przewodniczący Rady Agencji Badań Medycznych,
  • Ireneusz Staroń – Dyrektor Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Nadrzędny cel konferencji stanowiło zachęcenie to dialogu i wymiany doświadczeń między ośrodkami oraz dostarczenie aktualnej wiedzy m.in. na temat planów rozwoju organizacji, dobrej praktyki prowadzenia międzynarodowych, niekomercyjnych badań klinicznych oraz największych barier i wyzwań stojących przed badaczami w dobie pandemii.

POLCRIN to krajowa sieć ośrodków, będąca częścią ogólnoeuropejskiej sieci ECRIN - Europejska Sieć Infrastruktur Badań Klinicznych.  ECRIN jest organizacją typu non-profit, która powstała, aby  promować i ułatwiać prowadzenie międzynarodowych badań klinicznych na naszym kontynencie. Działalność ECRIN skupia się na badaniach klinicznych zainicjowanych przez sponsorów akademickich, a także przez małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora biotechnologii i wyrobów medycznych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zainteresowanie i udział w spotkaniu.

Opcje strony

do góry