Aktualnie znajdujesz się na:

Najważniejsze wydarzenia z posiedzenia Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) w dniach 22–25 czerwca 2020 r.

Na stronie Europejskiej Agencji Leków można znaleźć informacje podsumowujące posiedzenie Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (ang. the Committee for Medicinal Products for Human Use - CHMP) , ktore miało miejsce w dniach 22 - 25 czerwca 2020 r. Komitet jest odpowiedzialny za przygotowywanie opinii  Europejskiej Agencji Leków w kwestiach dotyczących leków dla ludzi.
 
Podczas posiedzenia:
  • osiem nowych leków  zostało rekomendowanych do zatwierdzenia, w tym: Veklury (remdesivir), Idefirix (imlifidase), Kaftrio (elexacaftor / tezacaftor / ivacaftor), Aybintio (bevacizumab), Livogiva (teriparatide), Qutavina (teriparatide), Gencebok (caffeine citrate), Methylthioninium chloride Cosmo (methylthioninium chloride)
  • wydano negatywną opinię na temat nowego leku pod nazwą Turalio (pexidartinib)
  • pięć leków otrzymało zalecenia dotyczące rozszerzenia wskazań terapeutycznych: Cosentyx, Epclusa, Remsima, Xolair oraz Zavicefta
  • rozpoczeto konsultacje dotyczace harmonizacji sposobu stosowania szczepionki  Varilrix w krajach, w których jest ona dostępna 
  • rozpoczęto ponowną ocenę zaleceń dotyczących leku ranitydyny
  • wnioski o wstępne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla Sondelbay (teriparatide), Xiidra (lifitegrast) i Zemdri (plazomycyna) zostały wycofane.

Wiecej informacji jest dostepna TUTAJ.

 

 

Opcje strony

do góry