Aktualnie znajdujesz się na:

Good Lay Summary Practice - zaproszenie do publicznych konsultacji

Organizacje EFGCP oraz EFPIA zaproszają do udziału w publicznych konsultacjach inicjatywy pod nazwą Good Lay Summary Practice - w związku z nowymi regulacjami dotyczącymi badań klinicznych, co  wymaga przygotowania podsumowań/streszczeń wyników badań w przystępnym języku.

Istnieją rekomendacje KE  dotyczące treści tzw. lay summaries, jednak publicznym konsultacjom poddane zostały takie kwestie jak opracowanie standardów ich wspólnego planowania, przygotowania i rozpowszechniania.

Komentarze mogą nadsyłać organizacje pacjenckie, firmy farmaceutyczne, instytucje akademickie, organizacje non-profit, CRO itp.  po zapoznaniu się z dokumentem GLSP – Recommendations document  dostępnym TUTAJ. 

Konsultacje sa otwarte do 14 września 2020 r.

Opcje strony

do góry