Aktualnie znajdujesz się na:

Spotkanie Ośrodków POLCRIN

23 sierpnia br. minie rok od momentu kiedy Polska przystąpiła do organizacji ECRIN - międzynarodowej organizacji non-profit, wspierającej i łączącej partnerów naukowych w celu prowadzenia międzynarodowych badań klinicznych w Europie.

Agencja Badań Medycznych ma przyjemność reprezentować nasz kraj w sieci europejskich ośrodków jako POLCRIN.

Z okazji rocznicy zorganizowaliśmy spotkanie w formie telekonferencji dla wszystkich polskich ośrodków badawczych należących do POLCRIN oraz ośrodków zainteresowanych dołączeniem do sieci współpracujących ośrodków.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci wszystkich Ośrodków należących do POLCRIN w tym.: Prof. Tomasz Hryniewiecki, będący Reprezentantem Krajowym w POLCRIIN (Narodowy Instytut Kardiologii), Dr n. med. Marek Migdał, pełniący funkcję Koordynatora Krajowego ds. Badań Pediatrycznych (Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”), Prof. Marcin Moniuszko – zastępca Koordynatora Krajowego (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku), Prof. Jan Maciej Zaucha - zastępca Koordynatora Krajowego (Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz Pan Dyrektor Ireneusz Staroń z Uniwersytetu Medycznego z Łodzi..   W gronie uczestników spotkania byli również reprezentanci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, CM Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Podczas spotkania zostały omówione założenia uczestnictwa w organizacji, korzyści i możliwości jakie daje przynależność do POLCRIN/ECRIN. Ustalony został również plan rozwoju działalności POLCRIN.

Spotkanie to było szansą na wzajemne poznanie się, poznanie potencjału Ośrodków oraz wymianę doświadczeń.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za udział i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Opcje strony

do góry