Polcrin

https://polcrin.abm.gov.pl/pc/aktualnosci/646,COVID19-Przeglad-literatury.html
2021-10-20, 01:50

COVID19 - Przegląd literatury

Od 24 czerwca 2020 r. w ramach jednej ze swoich aktywności organizacja ECRIN udostępnia na swojej stronie  internetowej wyselekcjonowaną listę najważniejszych artykułów przedstawiających wyniki badań nad COVID19 (w tym wstępne wersje publikacji).

Lista jest uaktualniana co 2 tygodnie.

Informacje zawarte w udostępnianym pliku nie są wyczerpujące i skupiają sie na randomizowanych badaniach  klinicznych (RCT) dotyczących leczenia i zapobiegania COVID19 oraz na systematycznych przeglądach i metaanalizach RCT. 

Aktualna lista dostępna jest na stronie organizacji ECRIN oraz można ja pobrać tutaj, - ostatnia aktualizacja 12-11-2020.

Opcje strony