Aktualnie znajdujesz się na:

Pierwsze wystąpienie polskiego naukowca podczas Scientific Meeting

W  dniu 11.05.2021r. odbyło się spotkanie organizowane przez ECRIN  w ramach serii pn.  „Scientific Meeting”.

Na wydarzenie zaproszenie przyjął Profesor dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, który pełnił rolę głównego prelegenta.

Profesor Aleksander Prejbisz pracuje w Klinice Nadciśnienia Tętniczego Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego. Specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii. Uzyskał tytuł Clinical Hypertension Specialist, przyznawany przez European Society of Hypertension. Specjalizuje się w diagnostyce i terapii trudnego w leczeniu i opornego nadciśnienia tętniczego, a także wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego, w szczególności pierwotnego hiperaldosteronizmu i guza chromochłonnego. Laureat wielu wyróżnień i nagród - pod koniec 2017 r. Fundacja Kościuszkowska przyznała prof. Prejbiszowi nagrodę za najlepszą publikację naukową. Prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Autor i współautor licznych prac naukowych, publikowanych w wiodących czasopismach naukowych (IF 502, Indeks Hirscha 27). Jest również cenionym dydaktykiem, prezentuje wykłady na krajowych i międzynarodowych kongresach towarzystw naukowych.

Prezentacja pt.” From idea to multicenter study dotyczyła założeń projektu na niekomercyjne badanie kliniczne „OPTIMAL HT”, którego Profesor Aleksander Prejbisz jest Koordynatorem Krajowym a także poruszała istotne ze względu na charakter projektu aspekty:  rolę utworzenia w Polsce sieci Centrów Wsparcia Badań Klinicznych oraz wsparcia jakie oferuje Agencja Badań Medycznych w zakresie finansowania projektów na niekomercyjne badania kliniczne. Na spotkaniu dyskutowano także nad strukturą finansowania projektów naukowych w Polsce.

Prezentacja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem Dyrektora Generalnego ECRIN - Jacques Demotes jak i Dyrektora Finansowego - Alicji Szofer-Arayi, która podkreśliła, jak ważne było to spotkanie ze względu na fakt, iż było to pierwsze wystąpienie polskiego naukowca podczas Scientific Meeting. 

 

 

Opcje strony

do góry