Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie kwestionariusza dotyczącego potencjału Ośrodka. Zebrane dane nie będą upubliczniane, a posłużą jedynie do początkowej oceny możliwości Ośrodka w zakresie realizacji badań klinicznych.


W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

Agencja Badań Medycznych
Ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
email: kancelaria@abm.gov.pl

 

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną

Ankieta Ośrodka Badawczego Część 1 - DANE PODSTAWOWE
Nazwa
Ulica, kod pocztowy, miejscowość
Adres www
Nr telefonu
Ulica, kod pocztowy, miejscowość
Adres www
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Nr telefonu
Część 2 - DZIEDZINY TERAPEUTYCZNE
Należy wymienić, np. reumatologia, wakcynologia, pediatria, medycyna spersonalizowana itp.
Część 3 - DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU BADAŃ NIEKOMERCYJNYCH
Liczba badań prowadzonych w ostatnich 10 latach
Badania niekomercyjne * Wymagane pole
Badania niekomercyjne * Wymagane pole
Fazy badań klinicznych - doświadczenie ośrodka
Część 4 - DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU BADAŃ KOMERCYJNYCH
Liczba badań prowadzonych w ostatnich 10 latach
Badania komercyjne * Wymagane pole
Badania komercyjne * Wymagane pole
Fazy badań klinicznych - doświadczenie ośrodka
Część 5 - ZESPÓŁ BADAWCZY
Podaj liczbę
Podaj liczbę
Podaj liczbę
Wymień jakie
Część 6 - INNE
Czy Ośrodek posiada procedury operacyjne (SOP) * Wymagane pole
Czy Ośrodek posiada systemy zarządzania badaniami klinicznymi typu CTMS * Wymagane pole
Czy Ośrodek posiada elektroniczną dokumentację medyczną * Wymagane pole
Czy Ośrodek posiada osoby zatrudnione, dedykowane przygotowaniu i prowadzeniu niekomercyjnych badań klinicznych (bez zaangażowania CRO) * Wymagane pole
Czy Ośrodek posiada doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na działalność naukową (w tym niekomercyjnych badań klinicznych) * Wymagane pole
Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych * Wymagane pole

Zapoznaj się z klauzulą informacyjną

do góry