Aktualnie znajdujesz się na:

Powołano Reprezentantów Krajowych w ramach jednostki POLCRIN

W związku z przyjęciem Polski do Europejskiej Sieci Infrastruktury ds. badań Klinicznych (ECRIN) z dniem 23 sierpnia 2019 r., na okres trzech lat w charakterze obserwatora, Agencja Badań Medycznych utworzyła jednostkę POLCRIN (eng. Polish Clinical Research Infrastructure Network).

W dniu 6 lutego dr n. med. Radosław Sierpiński, p.o. Prezesa Agencji Badań Medycznych, wręczył powołania na stanowisko Reprezentanta  Krajowego oraz jego zastępców w ramach jednostki POLCRIN. Reprezentantem Krajowym został dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki (Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie). Jego zastępcami zostali: prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko (Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) oraz prof. dr hab. med. Jan Maciej Zaucha (Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego). Dr n. med. Marek Migdał (Dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie) został Koordynatorem Krajowym ds. Badań Pediatrycznych.

Misją POLCRIN będzie rozwój badań klinicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem promocji innowacji, konkurencyjności i jakości w badaniach klinicznych, zainicjowanych przez polskich badaczy. Celem jednostki jest utworzenie infrastruktury przeznaczonej do promowania współpracy międzynarodowej z korzyścią dla pacjentów, obywateli i systemu opieki zdrowotnej.

 

 

Opcje strony

do góry