Polcrin

https://polcrin.abm.gov.pl/pc/kalendarium-1/315,Punkty-do-rozwazenia-na-temat-skutkow-choroby-koronawirusa-COVID-19-w-sprawie-me.html
2021-09-24, 21:30

Punkty do rozważenia na temat skutków choroby koronawirusa (COVID-19) w sprawie metodologicznych aspektów trwających badań klinicznych.

Europejska Agencja Leków przesyła do publicznej konsultacji dokument "Punkty do rozważenia na temat skutków choroby koronawirusa (COVID-19) w sprawie metodologicznych aspektów trwających badań klinicznych." Termin konsultacji upływa dn. 25 kwietnia br.
Formularz, na którym można zgłaszać uwagi znajduje się w oryginalnym dokumencie (poniżej).

Ze względu na pilność niniejsze wytyczne są wydawane w ramach 4-tygodniowych konsultacji społecznych. Należy zauważyć, że ze względu na szybko zmieniającą się sytuację dalsze aktualizacje tych wytycznych są możliwe i prawdopodobne.

Opcje strony