Aktualnie znajdujesz się na:

Leczenie Remdesivirem przez 5 lub 10 dni u pacjentów z ciężkim przebiegiem Covid-19 - The New England Journal of Medicine

Czy pięciodniowy cykl leczenia remedesiwirem jest tak samo skuteczny jak dziesięciodniowy cykl leczenia pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID19?

Na portalu The New England Journal of Medicine pojawił się ciekawy artykuł dotyczący leczenia  pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19 przez 5 lub 10 dni przy użyciu remdesiviru.

Główne fakty:

  • Randomizowane, otwarte badanie fazy 3 u pacjentów z 94% nasyceniem tlenem lub mniejszym podczas oddychania otaczającym powietrzem i radiologicznymi objawami zapalenia płuc. Pacjentów losowo przydzielano w stosunku 1: 1 do otrzymywania remdesiwiru dożylnego przez 5 dni lub 10 dni. Wszyscy pacjenci otrzymywali 200 mg remdesiviru w dniu 1 i 100 mg raz dziennie w kolejnych dniach. Pierwszorzędowym punktem końcowym był stan kliniczny w dniu 14, oceniany w 7-punktowej skali porządkowej. 397 pacjentów zrandomizowanych (200 pacjentów przez 5 dni i 197 przez 10 dni). Mediana czasu trwania leczenia wynosiła 5 dni w grupie 5-dniowej i 9 dni w grupie 10-dniowej. Na początku pacjenci losowo przydzieleni do grupy 10-dniowej mieli znacznie gorszy stan kliniczny niż pacjenci przydzieleni do grupy 5-dniowej (p = 0,02). Do 14 dnia kliniczna poprawa o 2 punkty lub więcej w skali porządkowej wystąpiła u 64% pacjentów w grupie 5-dniowej i 54% w grupie 10-dniowej. Po dostosowaniu do wyjściowego statusu klinicznego, pacjenci w 10 dni owym cyklu leczenia mieli sprawdzenie statusu klinicznego w dniu 14, który był podobny do tego wśród pacjentów w grupie 5-dniowej (p = 0,14). Autorzy podsumowują: u pacjentów z ciężkim Covid-19 niewymagających wentylacji mechanicznej badanie nie wykazało istotnej różnicy między 5-dniowym a 10-dniowym zastosowaniem remdesiviru. Bez kontroli placebo nie można ustalić wielkości korzyści.
 
Komentarz:
  • Brak grupy placebo, ponieważ celem było porównanie czasu trwania leczenia, a nie skuteczności w zakresie śmiertelności. Wyniki badań nie mogą dotyczyć ciężko chorych pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej. Autorzy uznali, że należy zezwolić na wypisanie pacjentów ze szpitala tak szybko, jak to wskazano medycznie, niezależnie od tego, czy ukończyli pełny wyznaczony cykl leczenia remdesivirem; skracając tym samym czas obserwacji. Innym ważnym ograniczeniem jest to, że nie mieli oni dostępu do wyników miana wirusa podczas SARS-CoV-2 podczas i po leczeniu, ze względu na zmienność lokalnego dostępu do testów i praktyk w globalnych witrynach finansowanych przez Gilead Sciences.

Pełna treść artykułu dostępna jest do pobrania w formie pdf poniżej.

Opcje strony

do góry