Aktualnie znajdujesz się na:

Historia

Sieć ECRIN została założona w 2004 r. jako projekt Unii Europejskiej. Od 2013 r. ECRIN ma status prawny konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej - ERIC (European Research Infrastructure Consortium). Umożliwiło to wkład finansowy krajów będących członkami organizacji i krajów o statusie obserwatora, podtrzymujących funkcjonowanie organizacji. Siedziba ECRIN znajduje się w Paryżu.

Do roku 2013 (od którego ECRIN otrzymuje stałe wsparcie od krajów będących członkami i krajów obserwatorów) sieć ECRIN rozpoczęła i rozwijała swoją działalność w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską (FP6, FP7 i H2020). Początki tej działalności sięgają 2004 r. Od swojego powstania celem organizacji było wspieranie głównie sponsorów akademickich i badaczy w Europie, szczególnie w kontekście pokonywania barier utrudniających prowadzenie międzynarodowych badań klinicznych. Pierwszy europejski projekt ECRIN (ECRIN-RKP, 2004-05) koncentrował się na strategii, drugi (ECRIN-TWG, 2006-08) na narzędziach, a trzeci (ECRIN-PPI, 2008-12) na rozwoju infrastruktury. Po tych projektach pojawiły się kolejne, takie jak ECRIN Integrating Activity (ECRIN-IA, 2012-2017) oraz Paediatric Clinical Research Infrastructure Network (PedCRIN, 2017-2020).

Z biegiem lat ECRIN zaangażował się w kilka dodatkowych projektów rozwoju infrastruktury i dodał wiele nowych międzynarodowych badań klinicznych do swojego portfolio. Wsparcie dla prowadzenia międzynarodowych badań klinicznych pozostaje jego podstawową działalnością.

Obecnie celem działań jest nie tylko rozwijanie zdolności operacyjnej i zasięgu sieci ECRIN jako takiej, ale także wspieranie społeczności badaczy w celu wzmocnienia ich własnych umiejętności i zdolności w zakresie w zakresie prowadzenia niekomercyjnych badań klinicznych.

Opcje strony

do góry