Struktura POLCRIN

Decyzją dr hab. n. med. Radosława Sierpiński, Prezesa Agencji Badań Medycznych, stanowisko Reprezentanta Krajowego oraz jego zastępców w ramach jednostki POLCRIN pełnią:

  • prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski (Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie) jako Reprezentant Krajowy
  • prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko (Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku), zastępca Reprezentanta Krajowego
  • prof. dr hab. med. Jan Maciej Zaucha (Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), zastępca Reprezentanta Krajowego

Koordynatorem Krajowym ds. Badań Pediatrycznych został dr n. med. Marek Migdał (Dyrektor Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie).

W ramach struktury organizacji na stanowisko Reprezentanta w Zgromadzeniu Członków (ang. Assembly of Members) została powołana Agnieszka Ryniec (Dyrektor Centrum Rozwoju Badań Klinicznych ABM).

Funkcję Korespondentów Europejskich pełnią Patrycja Klusek (pklusek@ikard.pl) oraz Maciej Janiec (maciej.janiec@abm.gov.pl). 

Struktura POLCRIN

W sprawie wytycznych dotyczących włączenia ośrodka do Sieci POLCRIN należy skontaktować się z Korespondentem Europejskim.  Pierwszych kilka ośrodków z Polski złożyło wniosek o dołączenie do Sieci POLCRIN i jest w trakcie werfikacji przez zespół ECRIN.

 

Opcje strony

do góry