Dostęp i koszt usług

Zakres i koszt usług

Członkowie i obserwatorzy ECRIN mogą korzystać z pełnego pakietu usług ECRIN w zakresie przygotowywania międzynarodowych badań, oceny protokołu i/lub zarządzania badaniami.

Doradztwo i informacje dotyczące projektów niekomercyjnych badań klinicznych z udziałem co najmniej dwóch krajów członkowskich ECRIN i/lub obserwatorów są udzielane bezpłatnie przez główny zespół ECRIN i  korespondentów europejskich (EuCos).

Aby dowiedzieć się więcej na temat warunków korzystania z  dostępnych usług i/lub zaproponować projekt, skontaktuj się z korespondentem europejskim  i zapoznaj się z Instrukcjami dla Wnioskodawców  oraz wytycznymi dotyczącymi zgłoszeń do Rady Naukowej ECRIN (kryteria kwalifikowalności).

Kwalifikowalność

Aby skorzystać ze wsparcia ECRIN, projekty muszą zakładać włączenie do współpracy co najmniej dwa kraje posiadające status członka lub obserwatora. Projekty muszą zostać zweryfikowane  i zatwierdzone przez ECRIN (Collaboration Committee).

ECRIN może świadczyć usługi wsparcia, nawet jeśli kraj koordynujący badanie nie jest członkiem ani obserwatorem, pod warunkiem, że w projekcie biorą udział, co najmniej dwa kraje należące do organizacji. W takim przypadku jeden z korespondentów europejskich lub osoba z zespołu głównego jest niejako przypisana do badania. Co znamienne - kraje spoza struktury organizacji nie mogą korzystać ze wsparcia w początkowej fazie przygotowania badania.

Z kim się skontaktować?

Pierwszym punktem kontaktowym w zakresie usług wsparcia w zakresie badań klinicznych jest Twój lokalny korespondent europejski. Jeśli nie ma europejskiego korespondenta dla twojego kraju, skontaktuj się z głównym zespołem ECRIN.

 

Opcje strony

do góry