Przygotowanie badania

Planując międzynarodowe badanie kliniczne, należy wziąć pod uwagę aspekty finansowe, naukowe, regulacyjne i administracyjne na długo przed rozpoczęciem rekrutacji pierwszego pacjenta. Organizacja wspiera i  prowadzi badaczy/sponsorów, koordynatorów projektów i innych interesariuszy przez różne aspekty międzynarodowych badań klinicznych.

Przed rozpoczęciem badania klinicznego wsparcie dotyczy:

  • Finansowania: doradzanie w sprawie możliwych źródeł finansowania, a także aspektów związanych z przygotowaniem wniosku o finansowanie, 
  • Identyfikowania ośrodków i rekrutacji uczestników: korespondenci europejscy mogą podać szczegółowe informacje na temat sieci badawczej w ich kraju - wskazać ośrodki,  które mogą rekrutować uczestników do danego badania,
  • Wyboru jednostek prowadzących badanie kliniczne: korespondenci europejscy mogą udzielać informacji na temat placówek w ich kraju, które dysponują możliwościami i usługami potrzebnymi do przeprowadzenia badania,
  • Wymagań prawnych i etycznych: doradztwo w zakresie wymagań prawnych,
  • Wymagań dotyczących ubezpieczenia: informacje dotyczące niezbędnego ubezpieczenia na potrzeby międzynarodowych badań klinicznych w różnych krajach,
  • Kosztów: pomoc w obliczaniu kosztów usług zarządzania badaniami klinicznymi, w celu pomocy przy przygotowywaniu budżetu.

Opcje strony

do góry